Pro 08

Guardamar del Segura

do Města

Guardamar del Segura nebo také zkráceně jen Guardamar je středně velké magistrátní město na pobřeží provincie Alicante, v oblasti Valencia. Zdejší region se jmenuje Vega Baja del Segura. Město leží přímo u moře v místě, kde do Středozemního moře vlévá řeka Segura. V tom místě se také nachází menší městský přístav. V Guardamar del Segura žije 16.423 obyvatel (2010).

  

Guardamar je oblíbeným turistickým letoviskem a uvádí se, že k němu patří až 11 kilometrů nádherným písčitých pláží. Mezi nejznámější zdejší pláže patří například Tusales, Los Viveros, Babylon, La Roqueta a Moncayo. Pláže jsou zde poměrně široké, ta v centru města má kolem 60 metrů. Naopak nejužší pláž je na severním pobřeží města, kde jsou apartmány nalepeny těsně u moře, a je široká sotva 10 metrů. Pokud se nechcete mačkat v davech lidí, tak můžete vyrazit vykoupat se i do okolí mimo město, kde je pláž obvykle také pěkná a dost široká.

  

Město je také proslulé svým borovicovým lesem. Ten se rozprostírá na sever směrem k ústí řeky Segura. Les zabírá úctyhodnou plochu 800 hektarů. Zajímavá je i jeho historie. Zdejší oblast byla totiž v historii velmi nestabilní, nacházely se zde pohyblivé písky, které byly velmi nebezpečné. A tak místní obyvatelé zdejší písčité dumy osázeli cypřiši, agave, palmami, eukalypty a samozřejmě také borovicemi. V 18. století byl ale les vykácen a dřevo zdejších stromů použito na stavbu lodí. Co si ale bohužel místní obyvatelé neuvědomili, že tak opět uvolnili tekuté písky. Brzy zde tak začala znovu vznikat doslova písčitá poušť, která začala pohlcovat i okraje města. V roce 1897 tedy bylo rozhodnuto o znovu zalesnění nestabilního pobřeží a bylo zde vysázeno na 600.000 borovice (hlavně druhu Aleppo), 40.000 palem a na 5000 eukalyptů. Vzniknul tak zajímavý les, ve kterém si můžete udělat krásnou procházku. Zhruba uprostřed se také nachází archeologické vykopávky a pozůstatky osdílení.

  

Město má velmi bohatou historii, která sahá až do starověku. Už někdy v 7. století před našim letopočtem zde měli osadu Féničané. Později Iberové. V roce 944 pak zdejší osadu opevnili Arabové a tak dali základ k rozvoji města. V roce 1244 dobyl zdejší oblast král Alfonso X el Sabio. Muslimská populace se zde ale ještě pár let udržela, než byla pro časté vzpoury roku 1264 vyhnána. Hned v zápětí se tak mohl rozvíjet už křesťanský Guerdamar, které byl roku 1277 povýšen na město. V následujících staletích si město prošlo mnoha válkami a těžkostmi.

  

Dnes je Guardamar del Segura moderní a příjemné turistické letovisko, které může nabídnout prvotřídní hotely, krásné pláže, čilý ruch a služby města a samozřejmě i spoustu zajímavostí ve městě samotném i v jeho okolí. Za zmínku stojí hlavně hrad Guardamar, který se tyčí nad městem. Je arabského původu a při zemětřeseních byl téměř úplně zničen. Velmi zajímavé je také archeologické naleziště Caliphate Rabita a pohřebiště Lucero Cabezo.

Více se můžete dozvědět na oficiálních stránkách města www.guardamar.net.

  

 

Tags:

Napiš komentář