Pro 15

Torre de la Horadada

do Města

Torre de la Horadada je přímořské letovisko, které administrativně spadá pod město Pilar de la Horadada (22.000 obyvatel), které je vzdáleno necelé 3 kilometry ve vnitrozemí. Nachází se na samém jih provincie Alicante na hranici s provincií Murcie.

Název města je odvozen od strážní věže Punta de la Horadada postavené v 16. století. Mohutná kulovitá strážní věž na pláži hlídá mimochodem dodnes. Velmi dlouhou dobu se ale jednalo jenom o ospalou rybářskou osadu. Hlavní rozvoj přišel až v 20. století v souvislosti s cestovním ruchem. Dnes sem jezdí jak místní návštěvníci, tak turisté z celé Evropy.

  

Největším zdejším lákadlem jsou samozřejmě v Pilar de la Horadada pláže. Ty se táhnou podél pobřeží v délce asi pěti kilometrů. Jsou dlouhé s jemným bílým pískem. Pod mořem je vidět nádherná biologická rozmanitost zdejších pobřeží. Přitom jsou pláže bezpečné a bez většiny nebezpečných mořských živočichů. Kvalita pláží je také oceněna modrou vlajkou. Nejpopulárnější pláže v okrese jsou Las Higuericas a Mil Palmeras.

  

Jinak k samotné podobě města. Srdce Torre de la Horadada tvoří ona strážní věž, která se nachází v centru města na malém poloostrově. Hned vedle je poměrně velký městský přístav, který slouží menším lodím. Podél pobřeží se zde táhne asi 1.5 kilometru dlouhá plážová promenáda. Přímo tady v centru jsou pak tři menší pláže, které bývají obvykle hodně nacpané turisty.

Zbytek města je úhledně uspořádám většinou do obytných čtvrtí, které sem tam vystřídá nějaké to parkové náměstíčko. Vilek a letních domů je zde opravdu hodně, většinou jsou soustředěny do nachlup stejných bloků domů. To jak je developeři staví a prodávají na etapy. Nejhustěji je zastavěn sever města. Hodně se ale staví i směrem na jih, kde město pravděpodobně brzy sroste s nedalekým letoviskem El Mojón. A další pozemky jsou vyhrazeny i ve středu Torre de la Horadada a to směrem od přístavu do vnitrozemí.

  

Torre de la Horadada je zkrátka spíše než běžné město letní turistické letovisko. Má to své výhody i nevýhody. Pokud by vám nestačili zdejší nádherné pláže, tak se můžete vydat do okolních měst, kde najdete zase jiné zajímavosti.

  

 

Napiš komentář